CURSO DE INICIACIÓN MUSICAL ONLINE

Dende a Escola de Música organizamos a segunda edición do Curso de Iniciación Musical Online, despois do éxito da primeira edición no período de coarentena, para todas as persoas que sempre dixestes “gustaríame estudiar música pero non teño tempo”. O curso está orientado tamén para todos os compoñentes das agrupacións musicais do municipio que queiran profundizar os seus coñecementos musicais.

O profesor do curso será Carlos Diéguez (Mestre de linguaxe musical da EMCO).

Curso Gratuito. Requisitos:

1. Para xente do municipio ou que resida nel neste período de verán.

2. Ter conexión a Internet

3. Ser maior de Idade

4. Comprometerse a aproveitar o curso (prazas limitadas)

Funcionamento. Contido do Curso:

Unha vez feita a inscrición online, a EMCO comunicaralle por email a aceptación ou non ó curso. As actividades faranse dende a páxina web da escola, a través dun contrasinal proporcionado. Asimesmo enviaranse exercicios vía email e correccións entre o alumnado e o profesor. A través dun horario fixado de videoconferencia farase semanalmente unha clase/titoría co profesor.

Prazas: 30 (por orde de inscrición)

Duración do Curso:

Dende o 15 de xullo ó 7 de agosto. Unha vez finalizado o mesmo terás acceso ó contido durante todo o mes de agosto para repasar ou avanzar ó teu ritmo.

INSCRÍBETE AQUÍ: https://forms.gle/rapxRLGGkpocppiSA

Contacta con nós para calqueira dúbida:   escolademusica@concellodeortigueira.com

cartel escuela de musica de verano Ortigueira 2020