Himnos

ORTIGUEIRA

En 1962 o director e compositor  Enrique García Rey, nado en Senra, compón un “Pasodobre-Himno” adicado a súa terra natal.

García Rey, pertenceu ó Corpo Nacional de Directores de Banda de España; motivo que o leva a dirixir e compoñer obras adicadas ós pobos nos que exerceu de director  (algunhas das cales foron declaradas como Himnos Oficiais).

Ó desaparecer a última das Bandas na década dos anos 60 (a Lira Ortegana dirixida polo seu tío) a obra quedou esquecida en Ortigueira; non así en  toda Galicia onde aínda é interpretada (sen letra).

O 19 de decembro do 2015, como cerre ós actos do 155 aniversario da Banda de Ortigueira, a  BMO recupera a letra da composición; inédita para todo o pobo. Foi atopada en Novembro do 2015, no arquivo municipal de Pedro Muñoz (Ciudad Real); pobo no que García Rey exerceu a súa labor como Director da banda municipal  e no cal descansan os seus restos mortais.

No Concerto de Nadal 2015, celebrado na Igrexa de Santa Marta, o pobo de Ortigueira cantou por primeira vez este Himno, co acompañamento da BMO.

Letra pasodoble Ortigueira

HIMNO DOS NATURALES DE ORTIGUEIRA

El 20 de diciembre de 2014, en la Iglesia Parroquial de Ortigueira, tuvo lugar un entrañable homenaje musical en memoria del recordado párroco, don José Buíde Rodríguez.

La Banda de Música de Ortigueira y el Coro de la Escuela de Música de Ortigueira, dirigidos por Carlos Diéguez Beltrán, presentaron el “HIMNO DE LOS NATURALES DE ORTIGUEIRA”.

Compuesto por el maestro José Tomé, con letra de la emigrante Sara Madera de Rivera,  fue escrito para conmemorar la inauguración de la sede “Naturales de Ortigueira” en Cuba. Esta pieza musical se estrenó en La Habana el 28 de marzo de 1943, siendo desconocida en Galicia hasta la actualidad.

Himno de Naturales de Ortigueira

Partitura del Himno Naturales de Ortigueira