RENOVACIÓN de MATRICULA (1 ó 15 xuño)

Este ano, debida á Situación actual provocada pola Covid-19 e os Estados de Alarma, adaptámonos ás circunstancias e transformamos a tradicional Pre-matricula (de xuño) e a matricula (setembro) nun novo modelo de matriculación.

Consulta as 175 Prazas Ofertadas: FAI CLICK AQUI

Consulta os criterios de adxudicación de Prazas: CLICK AQUI

Para calqueira dúbida ou incidencia: escolademusica@concellodeortigueira.com 

 

RENOVACIÓN DE MATRICULAS (Alumnado matriculado no 2019-2020)

Do 1 ó 15 de Xuño, está aberta a renovación de matriculas para o alumnado matriculado na EMCO durante este curso escolar. Fora deste prazo de renovación pode acceder a matricularse pero perderá a súa reserva preferente e asegurada de praza.

Dado as circunstancias é unha matricula telemática:

CLICK AQUÍ PARA MATRICULA-RENOVACIÓN

 

1