Videos

CANLES EN YOUTUBE

CANLE DO FESTIVAL DE ORTIGUEIRA

https://www.youtube.com/user/festivalDeOrtigueira

CANLE DA BANDA DE MÚSICA DE ORTIGUEIRA

https://www.youtube.com/channel/UCKSj_zmGqo_zCb5hzuAn-vQ

CANLE DA ESCOLA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA

https://www.youtube.com/user/escoladegaitas

CANLE DA ESCOLA DE MÚSICA DE ORTIGUEIRA

https://www.youtube.com/user/MusicOrtigueira

 

Estamos a elaborar unha canle propia do Museo Virtual da Música de Ortigueira.

En breve!

Para colaborar no proxecto:

escolademusica@concellodeortigueira.com